ALL-CERAMICS - מעבדת שיניים בהירה

הכל קרמיקה

שחזור קרמי לחלוטין

השימוש בשחזור כל קרמי גדל בשנים האחרונות. עלייה זו מיוחסת לדרישת המטופלים לאסתטיקה טובה ולשיפור בתכונות המכניות והאסתטיות של החומרים וכן להכנת שיניים זעיר פולשנית נדרשת ולשיטות הייצור. הצלחתם של שחזורים קרמיים תלויה במספר גורמים, כגון בחירת חומר, עיצוב שחזור, חסימה ואמצעי צמנטציה.

תמונה מדהימה

מוצר פורניר

הכל קרמיקה

E-Max

קרמיקה דיגיטלית

תתקשר אלינו ב +86-136-1309-6118
או אימייל [email protected]